Onderwijsdebat gaat vooral om de vraag of geld alles oplost

De Tweede Kamer heeft woensdag veel te bespreken als ze debatteert over de onderwijsbegroting: het kabinet trekt hier veel meer geld voor uit, maar de vraag is alleen of dit de hardnekkige problemen kan oplossen. Leerlingen hebben moeite met lezen en schrijven, terwijl scholen kampen met een lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft volgend jaar 53 miljard euro uit. Daarmee gaan de uitgaven voor het tweede jaar op rij met 10 procent omhoog. Een groot deel van deze extra uitgaven gaat naar het onderwijs, maar van een jubelstemming is geen sprake. Een complex probleem als het lerarentekort is niet zomaar op te lossen door de portemonnee te trekken.

Mogelijke oplossingen 

De partijen in de Kamer zullen het dan ook uitgebreid hebben over de oplossingen die zij zien voor dit probleem. D66 wil bijvoorbeeld dat leraren altijd een extraatje ontvangen als ze meer uren gaan draaien en niet alleen als ze fulltime gaan werken. Onderwijsminister Dennis Wiersma twijfelt nog tussen deze varianten. De PVV denkt dat het helpt als leraren meer vaste contracten krijgen. Een door GroenLinks ingediende motie die hiertoe oproept, kon dinsdag op een Kamermeerderheid rekenen. De SP wil van uitzendbureaus in het onderwijs af.

Bij veel van deze kwesties speelt dat het kabinet niet altijd kan beïnvloeden wat er in de scholen gebeurt. Scholen krijgen een vast bedrag per leerling en hebben veel bewegingsvrijheid om dit naar eigen inzicht uit te geven.

Subsidies 

Via subsidies kan het kabinet meer beïnvloeden waaraan het geld wordt uitgegeven, bijvoorbeeld om achterstanden uit de coronatijd in te halen. Het nadeel hiervan is dat subsidies ook aflopen en het moeilijk maken voor scholen om langetermijnplannen te maken. Wiersma liet ondanks tijdens een debat vallen dat hij zoekt naar een nieuwe vorm van geld geven die daar tussenin zit.

Ongelijkheid in het onderwijs 

Ook ongelijkheid in het onderwijs in allerlei vormen zal veelvuldig aan de orde komen. Zo vindt GroenLinks het oneerlijk dat leerlingen in het praktijkonderwijs geen ov-kaart krijgen. DENK wil dat alle stagiairs een minimum stagevergoeding krijgen.

Door: ANP