Onderwijsminister Wiersma vindt lagere urennorm groot risico voor de kwaliteit

Onderwijsminister Dennis Wiersma ziet niets in het verlagen van de urennorm voor het voortgezet onderwijs. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de VO-Raad willen, in het kader van het lerarentekort en de werkdruk die dat oplevert, een lagere urennorm. Volgens Wiersma komt daarmee juist de kwaliteit van het onderwijs in het geding. Dat meldt VOS/ABB.

De urennorm zou omlaag moeten omdat anders het gevaar bestaat dat leraren opbranden en dan ook het onderwijs verlaten. Docenten zouden meer de tijd moeten krijgen voor het voorbereiden van hun lessen en voor ontwikkeling en professionalisering. 

Onderwijstijd 

Onderwijsminister Wiersma laat in een reactie op de AOb en de VO-Raad aan de NOS weten dat scholen al veel vrijheid hebben om de onderwijstijd in te vullen. Hij adviseert dat dat niet klassikaal hoeft. Het kan ook via zelfstudie, via een presentatie of door middel van stage lopen. “Er is ruimte op de tijd in te vullen, dus maak daar gebruik van.”

Kwaliteit van het onderwijs 

De minister ziet de verlaging van de urennorm als een groot risico voor de kwaliteit van het onderwijs. De scores van onder andere rekenen, taal en goed burgerschap zijn de laatste jaren flink gekelderd. Als kinderen nog minder naar school gaan, dan worden die vaardigheden nog slechter. Daar heeft minister Wiersma geen goed gevoel bij.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk