Vandaag de dag zit de toekomst van de wereld nog in het klaslokaal

Om aan de slag te kunnen met de onderwijsomgevingen van de toekomst, verandert de onderwijsvisie wat leerlingen en studenten van morgen nodig hebben continu. We moeten er rekening mee houden dat deze jonge mensen referentiekaders, uitgangspunten, ervaring en kennis hebben die nooit eerder bestonden. Dat meldt HEVO.

Samen moeten we bepalen wat een goed functionerende, duurzame leeromgeving inhoudt en we moeten rekening houden met het feit dat ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. HEVO vertaalt de onderwijskundige visie naar huisvesting en bieden inzichten om verder te komen in uw huisvestings- of ontwikkelproces.

Een gezonde omgeving 

De uitdaging is om huisvesting te creëren die flexibel in gebruik en duurzaam te exploiteren is. Maar nog belangrijker: een gezonde omgeving waarin leerlingen en docenten beter presteren en die wezenlijk bijdraagt aan geluk en welzijn voor huidige en toekomstige generaties.

In het inspiratieboekje vele voorbeelden. 

Door: Nationale Onderwi