D66'er Kaag wil 10 miljard voor onderwijs en 3 miljard voor gratis kinderopvang

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag wil dat er in de komende kabinetsperiode 7 miljard euro wordt besteed aan onderwijs en 3 miljard euro gaat naar het gratis maken van de kinderopvang. Dat zegt ze tegen het AD.

Kaag wil de salarissen in het basisonderwijs gelijktrekken met die van leraren in het middelbaar onderwijs. Ook moeten er gratis schoolmaaltijden komen voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens. "Je kunt niet leren op een lege maag," aldus Kaag.

Het is voor Kaag geen bezwaar dat de staatsschuld oploopt: "Bij de vorige crisis is de fout gemaakt om fors te bezuinigen. Dat was een kruideniersmentaliteit. Nu moet er geïnvesteerd worden, die urgentie en noodzaak wordt door het coronavirus alleen maar groter. Maar tegen kennisverlies bestaat geen vaccin."

Ondanks steun van D66 aan alle onderwijsbegrotingen van de afgelopen 10 jaar is het Nederlandse onderwijs volgens Kaag de afgelopen jaren structureel verwaarloosd. Nu gebeurt het volgens Kaag "te vaak dat kinderen die in bepaalde wijken worden geboren een taalachterstand hebben die zij op school niet meer inhalen. Je kunt niet zeggen: jammer, jij bent in de verkeerde wijk geboren.’’

Het aantrekken van nieuwe leraren moet volgens Kaag worden bereikt door het vak aantrekkelijker te maken: "Als het vak aantrekkelijker wordt, zal ook de belangstelling voor de lerarenopleidingen toenemen. Als door gratis kinderopvang huidige leraren meer gaan werken, kun je met de bestaande leerkrachten al een deel van onze doelen realiseren."

Door: ANP