5 tot en met 11 november: nationale Week van Respect

Van 5 tot en met 11 november vindt de vijftiende editie van de nationale Week van Respect plaats. In deze week worden kinderen en jongeren, met inachtneming van de coronamaatregelen, gestimuleerd om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden. 

Naast gemeenten en organisaties doen meer dan 3000 scholen met tienduizenden scholieren, studenten, docenten en schoolleiders mee aan de Week van Respect, ook in coronatijd. De scholen blijven immers open. Er zijn speciale, corona-proof, lesmaterialen beschikbaar voor scholieren in het primair en voortgezet onderwijs en studenten aan het mbo en de pabo. Daarnaast zijn er in de Week van Respect meer dan 1500 gastsprekers en ambassadeurs die, met in achtneming van de coronamaatregelen, honderden gastlessen verzorgen.
 

Respect Education Foundation

De Week van Respect wordt jaarlijks georganiseerd door Respect Education Foundation (REF). Deze organisatie zet zich in voor een sociaal veilige samenleving, waarin kinderen en jongeren zich thuisvoelen en waar zij actief aan deelnemen. Ook ontwikkelt REF lesmateriaal en biedt trainingen voor leerkrachten, (ISK-)docenten, sportcoaches en jongerenwerkers om leef- en leeromgevingen te realiseren waar kinderen/jongeren zich sociaal-emotioneel goed kunnen ontwikkelen. Daarnaast realiseert REF projecten op maat rond het thema Respectvol Samenleven.
 
Meer weten of zelf meedoen? Kijk op www.weekvanrespect.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: REF/Week van Respect