Normal_week_van_respect_2019

Van 4 tot en met 10 november vindt de veertiende editie van de nationale Week van Respect plaats. In deze week worden kinderen en jongeren gestimuleerd om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden. Dit meldt Respect Education Foundation.

Naast gemeenten en organisaties doen veel scholen met tienduizenden scholieren, studenten, docenten en schoolleiders mee aan de Week van Respect. Er zijn speciale lesmaterialen beschikbaar voor scholieren in het primair en voortgezet onderwijs en studenten aan het mbo en de pabo. Daarnaast zijn er in de Week van Respect duizenden gastsprekers en ambassadeurs die meer dan 450 gastlessen verzorgen.
 

Respect Education Foundation

De Week van Respect wordt jaarlijks georganiseerd door Respect Education Foundation (REF). Deze organisatie zet zich in voor een sociaal veilige samenleving, waarin kinderen en jongeren zich thuisvoelen en waar zij actief aan deelnemen. Ook ontwikkelt REF lesmateriaal en biedt trainingen voor leerkrachten, (ISK-)docenten, sportcoaches en jongerenwerkers om leef- en leeromgevingen te realiseren waar kinderen/jongeren zich sociaal-emotioneel goed kunnen ontwikkelen. Ook realiseert REF projecten op maat rond het thema Respectvol Samenleven.
 
Meer weten of zelf meedoen? Kijk op www.weekvanrespect.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids