Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Het gemiddelde studiesucces van de lerarenopleidingen ligt onder het landelijke gemiddelde: studenten aan de lerarenopleiding hebben na vijf jaar veel minder vaak een diploma op zak dan studenten van andere hbo-opleidingen. Dat blijkt uit analyses in de nieuwe Keuzegids hbo, die vandaag verschijnt. Dit meldt Keuzegids hbo 2020.

Het ministerie van OC&W heeft de afgelopen jaren allerlei maatregelen getroffen om de lerarenopleiding zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het collegegeld in de eerste twee jaar is gehalveerd, de zij-instroomregeling werd uitgebreid en nog-onbevoegde leraren mogen al betaald voor de klas. Nieuwe studenten naar de opleiding krijgen, blijkt echter niet genoeg: het studiesucces is laag.
 

Rendement

In de ranglijsten van de Keuzegids wordt onderscheid gemaakt tussen ‘feiten’ (bijvoorbeeld het aantal studenten en de hoogte van het collegegeld), ‘oordelen’ (de beoordeling van de opleiding door studenten en experts) en ‘prestaties’. Bij ‘prestaties’ wordt gekeken naar het rendement van de opleiding. Enerzijds is dat het studiesucces, het aantal studenten dat na vijf jaar een diploma heeft, anderzijds de survival, het aantal studenten dat verder gaat na het eerste jaar.
 

Overlevingskansen

Zowel het gemiddelde studiesucces als de survival ligt voor lerarenopleidingen laag. Gemiddeld haalt 49,8 procent van de Nederlandse hbo-studenten binnen vijf jaar het diploma. Voor lerarenopleidingen ligt dit getal beduidend lager: van 44, procent van de gymleraren tot zelfs maar 27,0 procent van de studenten aan een lerarenopleiding voor één van de talen. Ditzelfde patroon is, hoewel minder sterk, ook te zien bij de survival van het eerste jaar. Gemiddeld studeert 84,3 procent van de Nederlandse hbo’ers in het tweede jaar nog steeds aan het hoger onderwijs (in dezelfde of een andere opleiding). Bij de lerarenopleidingen varieert dit van 82,4 procent bij de lerarenopleidingen sport tot 77,6 procent bij de lerarenopleidingen in de talen. Voor de pabo’s is zowel het studiesucces als de survival juist bovengemiddeld (bron: meest recente gegevens van de Vereniging Hogescholen).
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids