Normal_docent

Uit het onderzoek ‘Begeleiding startende leraren’ komt naar voren dat er diverse redenen zijn voor docenten in het voortgezet onderwijs om binnen vijf jaar te stoppen met een baan in het onderwijs. Een belangrijke reden is de persoonlijke situatie, zoals gezondheidsproblemen. Dit meldt Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Verder zijn werkdruk en stress belangrijke redenen om te stoppen met het werk, evenals verstoorde relaties met collega’s en leidinggevenden en werkdruk en stress. Ook het ontbreken van voldoende steun en feedback worden genoemd. 
 
De redenen kunnen elkaar bovendien versterken. Stress bij beginnende docenten leidt bijvoorbeeld vaak tot ontevredenheid, wat uiteindelijk weer zorgt voor meer uitval van docenten. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids