Logo_gezonde_school

Sinds september worden op verschillende plaatsen in het land scholingen aangeboden voor Gezonde School-coördinatoren. Deze scholing is expliciet bedoeld en verplicht voor de ruim 800 scholen die ondersteuning krijgen via de Ondersteuningsronde Gezonde School 2018-2019. Dit meldt Gezonde School.

Dit jaar bestaat de scholing uit een online introductie en een scholingsbijeenkomst. Voorafgaand aan de scholingsbijeenkomst wordt de online introductie als bijlage bij de bevestiging van inschrijving toegevoegd. In de bijeenkomst krijgen Gezonde School-coördinatoren op hun thema scholing van een expert en kunnen zij bovendien nog kiezen voor een ander thema naar keuze. Op dit moment heeft al meer dan de helft van de Gezonde School-coördinatoren de scholing gevolgd of zich ingeschreven.

Gezonde School roept coördinatoren die dat nog niet hebben gedaan op om zich in te schrijven via  mijngezondeschool.nl. Neem voor meer informatie contact op via info@gezondeschool.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids