Meer nodig dan bewegen tijdens schoollunch voor voldoende beweging

Ouders, kinderen én basisscholen staan positief tegenover een gezonde schoollunch en meer bewegen op school om overgewicht tegen te gaan. Het percentage kinderen van vier tot achttien jaar met overgewicht zou hiermee kunnen dalen. Maar er is meer nodig om er voor te zorgen dat kinderen voldoende bewegen, aldus Rebecca Beck van Kenniscentrum Sport en Bewegen. Dit meldt ANP Expert Support.

Beck is blij dat ouders, kinderen en scholen positief staan tegenover meer bewegen op school, aangezien het duidelijk is dat het onderwijs een positieve invloed kan hebben op een gezonde leefstijl. “Zo laat onderzoek van het Maastricht UMC+ de negatieve invloed van de coronamaatregelen in de eerste golf op de leefstijl van kinderen zien”, vertelt Beck. “Een deel van de kinderen die door de maatregelen en het sluiten van scholen en sportverenigingen veel thuis moesten blijven, is aangekomen, meer ongezonde tussendoortjes gaan eten en minder gaan bewegen.”

Eén uur per dag

Wel benadrukt ze dat kinderen tussen de vier en achttien jaar volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad één uur per dag matig intensief moeten bewegen om gezond te blijven. Daarnaast moeten ze drie keer per week bot- en spierversterkende oefeningen doen. Daarom geeft Beck enkele tips om te zorgen dat er ook daadwerkelijk meer bewogen wordt op scholen:

  • Maak gebruik van energizers tijdens de les. Energizers zijn korte beweegmomenten van vijf tot tien minuten. Onderzoek laat zien dat kinderen – na een korte beweegbreak – hun aandacht langer kunnen vasthouden op schooltaken.
  • Wijs ouders en leerlingen op de meerwaarde van actief transport naar school: met de fiets of lopend in plaats van met de auto zorgt voor meer beweging!
  • Zet een erkende sport- en beweeginterventie in, zoals The Daily Mile. Je vindt ze op www.sportenbeweeginterventies.nl, of sluit aan bij de Gezonde School.
  • Wil je meer inzicht in het beweeggedrag van kinderen? Maak dan gebruik van een korte Beweegtest - ook interessant voor ouders- die je samen met de leerling invult.

Door: Nationale Onderwijsgids