Logo_open_universiteit_nederland_2

Het College van bestuur van de Open Universiteit (OU) heeft Judith Semeijn benoemd tot hoogleraar Duurzaam Human Resource Management bij de faculteit Management, Science & Technology. Semeijn was al aan de Open Universiteit verbonden als bijzonder hoogleraar Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement aan de Open Universiteit. Dat meldt de OU.

Het menselijk aspect wordt al langere tijd erkend als cruciale factor voor organisatie en management. Toch zijn er op het gebied van Human Resource Management fundamenteel vernieuwende zienswijzen en aanpakken nodig om deze menselijke kant ook als zodanig en op duurzame wijze een plaats te geven. Beleid zal meer rekening moeten houden met het feit dat een baan hebben in een bepaalde organisatie geen op zichzelf staand doel is, maar deel uitmaakt van de loopbaan van de werknemer. Organisaties moeten toegroeien naar een HRM-perspectief dat over de grenzen van de eigen organisatie heen kan kijken. Het onderzoek van de leerstoel Duurzaam Human Resource Management wil bijdragen aan deze doorontwikkeling van strategische HRM in de richting van een Sustainable HRM.

Judith Semeijn studeerde Gezondheidswetenschappen bij de Universiteit Maastricht en deed vervolgens onderzoek bij de faculteit Economische Wetenschappen & Bedrijfskunde. Haar proefschrift, geschreven bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) was gewijd aan competenties van afgestudeerden en succes bij hun arbeidsmarkt-intrede. In 2015 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement. Duurzame inzetbaarheid heeft haar bijzondere interesse. In samenwerking met Noloc heeft zij vanuit de OU onderwijs rondom Loopbaanmanagement doorontwikkeld. Tevens is zij opnieuw verbonden aan het ROA, als research fellow.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids