Normal_open_universiteit_nederland_2

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Sarah De Mul benoemd tot hoogleraar Literatuur, cultuur en diversiteit bij de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen. De Mul was al aan de Open Universiteit verbonden als universitair hoofddocent. Het gaat om een benoeming voor vijf jaar. Dit meldt de Open Universiteit.

De leerstoel Literatuur, cultuur en diversiteit heeft een uitgesproken interdisciplinair profiel. Het onderzoek richt zich op de rol van literatuur in relatie tot interculturele, (trans)nationale en mondiale processen in de moderne samenleving vanaf de koloniale periode tot heden. Het benadert literatuur als drager van culturele herinnering en  identiteit en onderzoekt de rol van etniciteit, gender, nationaliteit, klasse en seksualiteit in deze.

Centraal staan nieuwe literaire ontwikkelingen die voortvloeien uit een mondiale geschiedenis gekenmerkt door cross-culturele interactie, mobiliteit en uitwisseling over nationale, talige en geografische grenzen heen. Methodologisch wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de letterkunde en postkoloniale, gender en globalisation studies. Op deze manier kan vanuit de literatuur een verhelderende bijdrage geleverd worden aan actuele, maatschappelijke vraagstukken als migratie, feminisme, nationale identiteit en culturele herinnering.

Concreet zal vanuit de leerstoel bijgedragen worden aan de onderzoekslijn die zich focust op de literaire en culturele productie over de Congo Vrijstaat in transnationaal perspectief. De Mul is oprichter van het door NWO gesubsidieerde onderzoeksnetwerk The Congo Free State across Language, Culture and Media.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids