Twee nieuwe leerstoelen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vestigt 2 nieuwe leerstoelen voor het Koninkrijk. Er komt een leerstoel politicologie/bestuurskunde en een leerstoel antropologie/sociologie. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De Universiteit Leiden en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), zijn geselecteerd als vestigingsplaatsen voor de leerstoelen. De Universiteit Leiden zal de leerstoel politicologie/bestuurskunde bekleden en KITLV/UvA de leerstoel antropologie/sociologie.

Benoeming van de kandidaten 

De Colleges van Bestuur van de UvA en de Universiteit Leiden hebben het voorstel tot de benoeming van hun kandidaat goedgekeurd. Sociaal en cultureel antropoloog, onderzoeker dr. Francio Guadeloupe wordt de leerstoelhouder Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties voor de KNAW/KITLV/UvA. Dr. Wouter Veenendaal, universitair hoofddocent Vergelijkende politicologie bij het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden, wordt leerstoelhouder Democratische Vertegenwoordiging in het Koninkrijk voor de Universiteit Leiden. Hij zal bij het KITLV in Leiden worden gedetacheerd.

Versterken van de kennisfunctie 

De 2 bijzondere leerstoelen zijn een initiatief van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) van het ministerie van BZK in het kader van een brede kennisontwikkeling. De leerstoelen dragen bij aan het versterken van de kennisfunctie binnen DGKR. Er is behoefte aan zowel verdiepende als verbredende aandacht op het vlak van de wetenschapsniche koninkrijksrelaties die meer onderzoek, samenwerking, synergie en spin-off genereert.

Caribische universiteiten 

De inzet is om de universiteiten en onderzoekers in de 3 Caribische landen van het Koninkrijk nauw te betrekken bij de leerstoelen. Er wordt gestreefd naar een samenwerking met de Caribische universiteiten, waarbij bijvoorbeeld docenten en onderzoekers uitgewisseld kunnen worden. De opdracht wordt verder uitgewerkt in overleg met de Caribische universiteiten.

De leerstoelen kwamen tot stand via een open proces. De universiteiten en kennisinstellingen werden gevraagd om een voorstel in te dienen met een eigen invulling en onderzoeksfocus. De voorstellen van de Universiteit Leiden en KITLV/KNAW/UvA werden als beste beoordeeld. DGKR heeft al een samenwerking met de Haagse Hogeschool in het kader van de Minor Koninkrijksrelaties.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Rijksoverheid