Normal_lodewijk_asscher__2_

Kleine schoolbesturen zouden problemen ervaren door de op 1 juli ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz). Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een debat toegezegd de schoolbesturen te helpen met het oplossen van deze problemen. De minister gaf in het debat aan te zien dat met name de kleinere schoolbesturen, die niet in een regio zitten waar samenwerkingsverbanden tot stand zijn gekomen, problemen voorzien. Dat meldt de PO-Raad.

Schoolbesturen hebben door de verlenging van de cao primair onderwijs nog tot 1 juli 2016 om oplossingen te vinden voor de problemen die ze ervaren door de nieuwe wet. De minister zegt zich toch medeverantwoordelijk te voelen voor het helpen oplossen van de problemen. Asscher geeft wel aan dat er geen aanpassingen van de wet komen of een uitzondering van de ketenbepaling. De minister gaat bekijken op welke wijze hij met name de heel kleine partijen van dienst zou kunnen zijn.

Asscher is zeer positief over de wijze waarop de sector primair onderwijs omgaat met de invoering van de wet. “Ik zie een trendbreuk. Na flinke discussies en zorgen over de invoering van de wet bij de werkgevers, zie je dat veel schoolbesturen en ook de PO-Raad het nu op een ander manier aanpakken. Er ontstaan creatieve oplossingen, samenwerkingsverbanden en pools waarbinnen invalkrachten in dienst genomen worden”, aldus Asscher. 

© Nationale Onderwijsgids