Beppie van den Bogaerde: lector en hoogleraar

UTRECHT - Per 1 november is Beppie van den Bogaerde (lector Dovenstudies van Hogeschool Utrecht) benoemd tot onbezoldigd hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarover bericht de website van Hogeschool Utrecht.

Van den Bogaerde zal beide functies gaan combineren. “Ik ben trots en blij dat ik op dit onderzoeksgebied prof. dr. Anne Baker mag opvolgen bij de UvA. Daarnaast ben ik hogeschool Utrecht zeer dankbaar dat zij deze leerstoel wil financieren om de al bestaande samenwerking met de UvA op het gebied van NGT-onderwijs nu ook op onderzoeksterrein structureel te kunnen uitbreiden.”

In haar hoogleraarschap zal zij zich naar verwachting vooral toeleggen op de Gebarentaalwetenschap, in het bijzonder de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres