Alida Oppers neemt voorzitterschap Inspectieraad van Jan van den Bos over

Jan van den Bos heeft te kennen gegeven na 11 jaar te willen stoppen als voorzitter van de Inspectieraad. Inspecteur-generaal van het Onderwijs, Alida Oppers, is vanaf 1 juni 2022 de nieuwe voorzitter van de Inspectieraad. De Inspectieraad heeft haar unaniem als zijn opvolger benoemd. Dat meldt de Onderwijsinspectie. 

Onder voorzitterschap van Jan van den Bos groeide de Inspectieraad uit tot een hecht gezelschap en een relevante speler op het gebied van toezicht, zowel in Den Haag als landelijk. Bij zijn aantreden werd toezicht nog vooral als last gezien en hadden de inspecties te maken met grote bezuinigingen. Dat beeld is inmiddels gekanteld en de waarde van toezicht voor de samenleving krijgt nu de erkenning die het verdient. Deels door politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook door de gezamenlijke inspanningen van de Inspectieraad.  “De toekomst van de Inspectieraad is in goede handen bij Alida en de leden,” aldus Van den Bos.

Toezichtfunctie 

Alida Oppers neemt op 1 juni het voorzitterschap van hem over. Oppers: “De toezichtfunctie is een mooie, rijke functie in het Nederlandse overheidsbestel. In de huidige soms spanningsvolle relatie van de overheid met burgers en bedrijven help ik graag die functie te optimaliseren. Volop kansen om samen aan de slag te gaan in het mooie, kleurrijke gezelschap van de Inspectieraad.”

Toezichtfestival 

De voorzittershamer wordt op 16 juni symbolisch overgedragen op het Toezichtfestival. Het is tevens het moment waarop afscheid zal worden genomen van Jan van den Bos.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Onderwijsinspectie