CBR kan wachttijden praktijkexamens niet inkorten, impact corona nog te groot

Het duurt langer voordat een kandidaat aan de beurt is voor een autorijexamen. Als een rijinstructeur nu een examen voor rijbewijs B aanvraagt, is landelijk de gemiddelde wachttijd 14 weken. Sinds oktober afgelopen jaar stijgt dit gemiddelde. Toen duurde het nog rond de 6 tot 7 weken.

De huidige wachttijd ligt boven de grens die het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in maart vorig jaar stelde om mogelijk noodmaatregelen in te zetten. Deze maatregelen blijven echter voorlopig uit. Mogelijk loopt de gemiddelde wachttijd nog op tot 20 weken.

Ziekteverzuim onder examinatoren 

Het CBR had verwacht dat 14 weken wachten voor een rijexamen al eerder realiteit zou worden. In de zomer vorig jaar tot oktober nam de wachttijd echter af. Dat het nu toch langer dan 14 weken gemiddeld duurt om een rijexamen in te plannen, komt voor een groot deel door een hoog ziekteverzuim onder examinatoren. Sinds de herfst is het verzuim van ongeveer 8 procent gestegen naar boven de 12 procent.

Coronamaatregelen 

Bovendien is de impact van de coronamaatregelen groter en langer dan verwacht, leggen de directeuren van het CBR Alexander Pechtold en Jan Jurgen Huizing uit. Het dragen van een mondkapje is zwaar voor de examinatoren die het mondkapje de hele dag in de auto dragen. Toch blijft het mondkapje tot 1 mei verplicht in een examenauto. Ook onder kandidaten zorgt corona voor veel mensen die niet komen opdagen voor hun praktijkexamen.

Extra examinatoren 

Het CBR besloot vorig jaar om honderd extra examinatoren aan te nemen om achterstanden weg te werken. Door de krapte op de arbeidsmarkt is dat niet gelukt, aldus Huizing. Vooralsnog zijn 68 mensen aangenomen, van wie een deel nog in opleiding is tot examinator. Aan de andere kant stoppen "enkele tientallen" gepensioneerden dit jaar.

Noodmaatregelen 

Eerder gaf het CBR drie noodmaatregelen aan die "in het uiterste geval" ingezet konden worden als de wachttijden voor examens oplopen tot boven de 14 weken. Speciale faalangstexamens en tussentijdse toetsen zouden dan bijvoorbeeld kunnen worden geschrapt, en de leeftijd waarop examen kan worden gedaan zou van 17 naar 18 jaar kunnen gaan. Tot de zomer zullen deze maatregelen nog niet ingezet worden. Het CBR wil in gesprek met de branchevereniging van rijinstructeurs over de noodzaak van de maatregelen.

Door: ANP