Zwemschool gesloten na dwangsom vanwege weigeren QR-code ouders

Zwemschool de Winter Sport en De Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid (NSWZ) stappen naar de rechter ter bescherming van de kinderen. Dit meldt de NSWZ.

De NSWZ, heeft de afgelopen weken intensief contact gezocht en overleg gevoerd met de Tweede Kamer, diverse gemeenten en instanties over de regels rondom het CTB. Daarbij staat voor de NSWZ de veiligheid van de kinderen voorop. Diverse gemeenten hebben inmiddels ingestemd met het toelaten van ouders (ook zonder CTB) tot bijvoorbeeld de kleedkamer voor het begeleiden van de kinderen. ‘ Zoals het hoort ’ volgens Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ en bovendien eigenaar van Zwemschool De Winter Sport.

Aanwezigheid van de ouder

“Ondanks de tomeloze inzet van de NSWZ en haar partners, zijn – tot onze teleurstelling - nog niet alle gemeenten in Nederland overtuigd van het functionele belang van de aanwezigheid van de ouder” volgens De Winter.

Dat er misverstanden over het CTB zijn verbaasd Zwemschool De Winter Sport dan ook niet. “ Immers hoe kan het zo zijn dat de gemeente Hilversum ouders, die hun kinderen naar voetbal rijden, als vrijwilliger beschouwd (welke dus niet CTB-plichtig zijn), maar ouders die hun kinderen naar zwemles rijden niet ” volgens De Winter.

Veiligheid van het kind 

Daarnaast is er voor Zwemschool De Winter Sport nog een belangrijke reden om ouders ook zonder CTB toe te laten. In de afgelopen jaren, zijn er helaas diverse incidenten geweest binnen zwembaden in Nederland. De rechters in de zaken rondom deze incidenten, waren niet mals in hun bewoordingen. Zij oordeelden dat het cruciaal is voor zweminstructeurs om informatie te vragen aan ouders/begeleiders over o.a. de zwemvaardigheid – of gebrek daaraan – van het kind. Bovendien dienen de instructeurs te kunnen overleggen over overige, eventueel van belang zijnde, medische gegevens waar zij tijdens de zwemles rekening mee dienen te houden, om zo de veiligheid van het kind te kunnen waarborgen. Het oordeel van de rechters in die zaken was dat door het ontbreken van dergelijke informatie er een acuut levensgevaar kan ontstaan! “ Onacceptabel ’ volgens de Winter. “ Het is niet uit te leggen dat ouders geweigerd worden, waardoor zij niet in staat zijn deze informatie door te geven aan de zweminstructeur aan het begin van de les. Wat als een kind voor de les een emotionele mededeling heeft gehad en daardoor wellicht concentratieproblemen heeft gedurende een zwemles? Dit soort informatie moeten wij gewoon weten, zodat we extra op een kind kunnen letten” volgens De Winter.

Dwangsom voor zwemschool 

"Zwemschool De Winter Sport heeft vrijdag 26 november om vijf voor 6 in de avond een last onder dwangsom ontvangen van de gemeente Hilversum. Daarom stapt de zwemschool naar de rechter. De boetes waarmee wordt gedreigd laten ons geen keus."

Steunbetuigingen 

"Wij weigeren, welk kind dan ook, in gevaar te brengen en besluiten helaas, hoe moeilijk ook, ons zwembad tot de rechter zich hierover buigt te sluiten. De veiligheid van de kinderen gaat voor!" Zwemschool De Winter Sport hoopt eind volgende week, haar deuren weer veilig en voor ieder kind, te kunnen openen. Voor getroffen ouders biedt zwemschool De Winter Sport de mogelijkheid om het lesgeld terug te storten of de tegoeden te bevriezen. Shiva De Winter voelt zich gesterkt door de vele steunbetuigingen die hij heeft mogen ontvangen in zijn strijd voor de kinderen.

Door: Nationale Onderwijsgids