Week 47: Verhoren toeslagenaffaire, petitie kleinere klassen en lerarentekort A'dam

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo stond deze week in het teken van de verhoren inzake de toeslagenaffaire, is het lerarentekort in Amsterdam flink gedaald en moet het beroep van basisschooldirecteur aantrekkelijker worden gemaakt, vindt de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Maandag: Politiek gevoelige verhoren toeslagenaffaire van start

Vanaf maandag worden twee weken lang getuigen, onder wie premier Mark Rutte, onder ede gehoord over de affaire met de kinderopvangtoeslag. In een verkorte versie van een parlementaire enquête probeert een commissie van Kamerleden te achterhalen hoe de ontspoorde fraudejacht, die voor een aantal gedupeerden dramatische gevolgen had, heeft kunnen gebeuren. Onder andere voormalig Belastingdienst-directeur Hans Blokpoel, oud-minister van Sociale Zaken en huidig PvdA-leider Lodewijk Asscher en minister van Economische Zaken Eric Wiebes onder ede gehoord, net als ministers Tamara van Ark en Wopke Hoekstra. Oud-staatssecretarissen Menno Snel en Frans Weekers komen ook aan het woord evenals vele voormalig en huidige topambtenaren.
 

Dinsdag: Sander Hoogendoorn en de LSVb zoeken karigste studentenkamer

Het NPO 3FM-radioprogramma Sanders Vriendenteam en de Landelijke Studentenbond (LSVb) gaan op zoek naar de karigste studentenkamer van Nederland.  "Bij het Vriendenteam leven we enorm mee met de studenten die het studentenleven dat ze voor ogen hadden aan zich voorbij zien gaan. Studeren, stagelopen en vrienden maken moeten nu allemaal vanuit huis, in vaak heel karige kamers", aldus Sander. "Om te laten zien hoe groot de problematiek rondom studentenkamers is, gaan wij op zoek naar de karigste kamer van 2020."  De winnaar ontvangt de huursom voor een maand.
 

Woensdag: Lerarentekort in Amsterdam is met 20 procent gedaald

Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is in een jaar tijd gedaald met 20 procent. De tekorten zijn bovendien gelijkmatiger verdeeld over de scholen en de stadsdelen. Toch hebben scholen gemiddeld nog altijd een lerarentekort van ruim 10 procent, waardoor ze geen enkele speelruimte hebben en het welzijn van onderwijzend en ondersteunend personeel onder grote druk staat. Begin dit jaar kwam er een noodplan om het tekort aan leraren terug te dringen. Zo is er een grotestedenbijlage voor onderwijzers, krijgen ze voorrang op een huurwoning en is er ruimte voor een alternatieve dag- en weekindeling op scholen.
 

Donderdag: Petitie voor kleinere klassen aangeboden aan Tweede Kamer

De AOb, het Lerarencollectief, Ouders & Onderwijs, Leraren in Actie en andere verenigingen van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen zijn in september van dit jaar een petitie gestart voor kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het streven is om in 2025 maximaal 21 leerlingen in een klas te hebben. Nu zitten vaak 30 kinderen in een lokaal. Samen haalden zij in de afgelopen weken meer dan 44.000 handtekeningen op. Maandag is de petitie-uitslag door middel van een filmpje aangeboden aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer.
 

Vrijdag: 'Beroep van basisschooldirecteuren moet aantrekkelijker'

Het beroep van basisschooldirecteuren moet aantrekkelijker worden gemaakt, anders loopt het tekort aan mensen die dit werk doen steeds verder op, waarschuwen de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de organisatie NL2025. Samen met topmensen uit het bedrijfsleven hebben de schoolleiders een plan opgesteld om verbetering in de situatie te brengen. Ze pleiten voor meer investeringen in professionalisering, ondersteuning en waardering. Onder dat laatste valt ook een hoger salaris. Een nationale campagne moet "de cruciale rol" van schoolleiders benadrukken, aldus de opstellers van het plan. Ze hebben hun initiatief donderdag aangeboden aan onderwijsminister Arie Slob.
 
Door: Nationale Onderwijsgids