Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek
Het versterken van de (informatie)positie van kinderen is een van de prioriteiten binnen het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Het project ‘Ieder kind geïnformeerd’ zet hierop in. De komende tijd wordt met verschillende partijen bekeken hoe de doelstellingen van dit project vertaald kunnen worden naar concrete inhoudelijke afbakening. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 
Als elk kind zijn/haar rechten kent en in het bijzonder de rechten die samenhangen met een veilige thuissituatie en daarnaast leert over de eigen thuissituatie te praten, wordt de drempel om over onveiligheid te spreken verlaagd en signaleren eenvoudiger. Dat is de doelstelling van het project ‘Ieder kind geïnformeerd’.
 

ONDERWIJS BELANGRIJKSTE PARTNER

In het onderwijs worden alle kinderen bereikt en staan leren en communicatie centraal. De school is voor de meeste kinderen een veilige, vertrouwde plek. Het onderwijs is dan ook de belangrijkste partner om kinderen te informeren. 
 
Wietske Dijkstra is vanuit het programma GHNT eindverantwoordelijk en wordt hierbij vanaf nu ondersteund door sociaal psycholoog Channa Al en ontwikkelingspsycholoog Rolf Snaterse. Beiden bundelen hun expertise en ervaring ten aanzien van het onderwijsveld en het zorg- en veiligheidsdomeinen.
 

TRAUMABEHANDELING

Al zal haar werkweek verdelen tussen ‘Ieder kind geïnformeerd’ en het project Traumabehandeling. In het onderdeel traumabehandeling wordt zij ondersteund door haar collega Varisha Goerdial, die brede ervaring meebrengt vanuit haar werkzaamheden bij meerdere Jeugdbeschermings-, Veilig Thuis- en gemeentelijke organisaties, waar zij rollen vervulde als manager, projectleider, gedragswetenschapper en uitvoerder.
 
Al en Goerdial zullen zich inzetten voor een toekomst waarin trauma’s goed herkend en behandeld worden en waarin de invloed ervan in het functioneren sterk wordt beperkt, zodat de ruimte voor herstel toeneemt en de volgende generatie gezonder en veiliger kan opgroeien. De komende periode zal Al de pilotregio's bezoeken en kennismaken met betrokkenen. Ook gaat ze aan de slag met plannen voor het vergroten van trauma-sensitiviteit en handvatten voor (inbedding van) traumascreening.
 
Door: Nationale Onderwijsgids