Normal_samenwerken

Er komen nieuwe functiebeschrijvingen voor leraar basisonderwijs en leraar speciaal onderwijs. De vakbonden zijn op korte termijn op zoek naar 50 leraren, 20 schoolleiders en 20 schoolbestuurders die werken in het primair onderwijs en daaraan een bijdrage willen leveren. Dit meldt de PO-Raad.

In de afgelopen jaren is het beroep van leraar veranderd. De onderwijsvakbonden willen dit nu ook in nieuwe functiebeschrijvingen tot uiting laten komen. Er komen daarom zes groepsgesprekken met elk ongeveer acht leraren onder begeleiding van deskundigen. Aan de orde komen alle aspecten van het beroep leraar: van de dagelijkse werkzaamheden tot de bijzondere taken. De deskundigen noteren en ordenen de opbrengst van de gesprekken. Na deze zes gesprekken wordt met schoolleiders en schoolbestuurders gereflecteerd op deze input van de leraren.
 
Via het aanmeldformulier kunnen leraren, schoolleiders en schoolbestuurders zich inschrijven en vragen over zichzelf beantwoorden. Op basis van diversiteit en beschikbaarheid worden de groepen samengesteld. De opbrengst van alle gesprekken wordt voorgelegd aan alle leraren, schoolleiders en schoolbestuurders van het primair onderwijs in Nederland, via een internetconsultatie in april.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids