Normal_leerling_docent_leerkracht

Het aantal aanmeldingen bij de pabo's zit in de lift. Aanleiding daarvoor lijkt het lerarentekort in het basisonderwijs te zijn. De stakingsacties en de vervangingsproblematiek op scholen door de griepepidemie maken het tekort aan docenten nog eens extra duidelijk. Voor veel mensen die er al over dachten om de (over)stap naar het onderwijs te maken, lijkt dat het extra zetje om de stap nu te zetten; ze zijn immers welhaast verzekerd van een baan. Dit melden de Volkskrant en NOS.

Vooral deeltijdopleidingen zijn in trek. Hogescholen spelen daar op in. Zo start de Marnix Academie in Utrecht komen studiejaar met een educatieve minor voor studenten die zich willen oriënteren op het leraarschap. Ook Inholland Alkmaar komt met een flexibele duale variant van de lerarenopleiding. De deeltijdopleidingen zijn vooral gericht op werkende professionals die een carrière-switch willen maken.

Het aantal aanmeldingen bij pabo's ligt tot nu toe 15 procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Voor de deeltijdvarianten zijn er zelfs 50 procent meer stijgingen. De Vereniging van Hogescholen waarschuwt dat het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken uit deze cijfers. Vorig jaar lag het aantal aanmeldingen in februari ook 15 procent hoger dan het voorgaande hoger maar nam het studentenaantal uiteindelijk slechts met 2 procent toe. Toch melden hbo's een opmerkelijke toename van belangstelling voor de lerarenopleidingen. Dit merken ze aan bijvoorbeeld de grote animo voor open avonden en voorlichtingen.

In het noorden van het land wordt vandaag gestaakt. Basisschoolleraren in Groningen, Friesland en Drenthe geven vandaag geen les, als eerste deelnemers aan een landelijke estafettestaking. Ze willen daarmee meer salaris afdwingen. Vorige week sloten de onderwijsbonden en minister Slob van Onderwijs een akkoord om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen.

Lees ook het recente interview op de Nationale Onderwijsgids met onder meer Thijs Roovers van PO in Actie: "Staken voor beter onderwijs doen we niet met een glimlach, maar met pijn in het hart"

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids