Omgaan met geld, Money in the pocket, Workshop geld

CULEMBORG - Jongerenwerk ElkWelzijn organiseert op 6 februari in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR) de workshop 'Money in the pocket'. Dat meldt de Culemborgse Courant.

De workshop is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die moeite hebben met het omgaan met geld. Deze groep heeft namelijk nogal eens problemen met het reguleren van inkomsten en uitgaven.

Deelnemende jongeren krijgen tijdens de workshop informatie over geld, waarbij onder andere over over werken en studiefinanciering wordt gesproken en bij concrete zaken wordt stilgestaan als het terugkrijgen van geld van de belasting en het voorkomen van schulden.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem