Uitvoering basisbeurs vanaf 2023 wordt spannend

Het "wordt nog spannend dadelijk" met de uitvoering van de basisbeurs, die vanaf 2023 weer terugkeert, zei premier Mark Rutte vandaag in een debat met de Tweede Kamer. Rutte was begin deze maand in Groningen, waar hij ook een bezoek bracht aan de Dienst Uitvoering Onderwijs, die straks verantwoordelijk wordt voor de basisbeurs.

Daar vrezen ze vooral alle extra wensen die de Kamer nog heeft, volgens Rutte. Hij waakt ervoor dat beleid te ingewikkeld wordt voor de uitvoerende overheidsdiensten. Aandacht voor de uitvoering is een belangrijk onderwerp in Den Haag, omdat het bij de uitvoerende instanties van de overheid de afgelopen tijd een aantal keer flink is misgegaan, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst.

De Rekenkamer wees er in zijn verantwoordingsrapport waar de Tweede Kamer donderdag over debatteerde ook op dat wijzigend beleid eraan kan bijdragen dat de uitvoering vastloopt. Belangrijkste voorbeeld is de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie voor inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen. Wijzigingen aan de aanpak vertraagden deze operaties. Maar vorig jaar werden, tegen het advies in, toch meer aanpassingen doorgevoerd.

Onderliggende stukken

De extra aandacht voor uitvoerders is een voornemen van het kabinet dat moet bijdragen aan een opener en eerlijkere politieke cultuur. In het streven naar meer transparantie kondigde het kabinet vorig jaar ook aan dat er onderliggende stukken openbaar worden gemaakt aan de Kamer, als het kabinet nieuw beleid aankondigt. Het gaat bijvoorbeeld om alternatieven voor de door het kabinet gemaakte keuzes, en de dilemma's waar ambtenaren en bewindspersonen mee zitten.

Het kabinet gaat dat beleid binnenkort verruimen, verklapte Rutte in het debat. Vrijdag in de ministerraad wordt het plan besproken om meer over de interne discussies achteraf naar de Kamer te sturen.

Door: ANP