Praat op school met kinderen over onveiligheid thuis

Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft de gids Ieder kind geïnformeerd gemaakt. De gids geeft scholen handvatten om met kinderen in gesprek te gaan over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit meldt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Om de cirkel van geweld te doorbreken is het eerst nodig om veilig te kunnen praten over onveiligheid. De publicatie van GHNT is gebaseerd op ervaringen van slachtoffers en wetenschappelijke inzichten. Ervaringsdeskundigen geven daarin aan dat ze als kind graag hadden geweten dat het niet hun schuld was en dat de situatie bij hen thuis niet normaal was. Als kind was dat moeilijk in te schatten.

Praten over thuis

Door te praten over thuis, zonder oordelen, kunnen kinderen de juiste steun of hulp krijgen om het geweld tijdelijk te kunnen stoppen. 

Jaarlijks worden er naar schatting 120.000 kinderen in Nederland slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling kent vele vormen, bijvoorbeeld het slachtoffer of getuige worden van fysiek, seksueel of psychologisch geweld of emotionele verwaarlozing. 

Door: Nationale Onderwijsgids