'Nationaal Plan voor gelijke onderwijskansen en wegwerken onderwijsachterstanden'

In een brief aan minister Slob van Onderwijs hebben de onderwijswethouders van de vier grote steden de noodklok geluid en pleiten ze voor een nationaal plan voor gelijke onderwijskansen en het inlopen van achterstanden. De brief is getekend door wethouders Marjolein Moorman (Amsterdam), Said Kasmi (Rotterdam), Hilbert Bredemeijer (Den Haag) en Anke Klein (Utrecht). Dit melden NU.nl en gemeente Utrecht.

Op korte termijn willen de wethouders vooral weten hoe de scholen zo snel mogelijk weer open kunnen, maar ook op lange termijn zijn maatregelen nodig. Hiervoor roepen ze de hulp van het kabinet in: de wethouders willen een nationaal onderwijsplan om kansenongelijkheid te bestrijden en achterstanden terug te dringen.
 
Wethouder Anke Klein van de gemeente Utrecht: “Ondanks de grote inzet van scholen, docenten en ouders om thuis onderwijs te bieden, lopen de onderwijsachterstanden bij veel kinderen en jongeren op. Daarom pleit ik samen met de G4 wethouders voor een nationaal plan voor gelijke onderwijskansen en inlopen van achterstanden. Tegelijkertijd dring ik bij het kabinet aan om op zeer korte termijn niet de vraag te beantwoorden óf de scholen open kunnen, maar hoe de scholen zo snel mogelijk open kunnen".
 
De wethouders noemen in de brief vier maatregelen die op de lange termijn bij kunnen dragen aan de bestrijding van kansenongelijkheid het terugdringen van achterstanden. Ten eerste moeten alle jonge kinderen tussen de 0 en de 4 jaar gelijke toegang hebben tot peutervoorzieningen. Daarnaast moeten leerlingen die dat nodig hebben extra leertijd kunnen krijgen. Scholieren zouden pas later hoeven te kiezen voor een onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. En ook het lerarentekort blijft een belangrijk punt van aanpak.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids