Normal_venray

Leegstaande scholen ombouwen tot betaalbare appartementen. Dat is de ambitie van wethouder Jan Loonen en gedeputeerde Andy Dritty. Woensdag 1 juli zetten ze hun handtekening onder een samenwerkingsagenda om centra, kernen en wijken in de gemeente Venray verder te versterken. Onderdeel van die samenwerkingsagenda is het herbestemmen van leegstaande basisscholen. Dit meldt gemeente Venray.

Het is de tweede samenwerkingsagenda die de Provincie Limburg sluit op basis van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra, dat eind 2019 door Provinciale Staten is vastgesteld. Gedeputeerde Dritty: “De Provincie Limburg zet zich in om samen met partners te werken aan veilige en leefbare buurten en wijken, waarbij de juiste woning, op de juiste plek op het juiste moment beschikbaar is. We zijn dan ook enthousiast met de mogelijkheden van de leegstaande basisscholen in Venray."
 

Duurzame en energiebesparende maatregelen

Het is daarbij belangrijk dat er ook meteen duurzame en energiebesparende maatregelen worden genomen, geeft Loonen aan: “We hebben als belangrijk voornemen dat we bij de verbouwing ook meteen werk maken van onze duurzaamheidsambities. Denk aan HR++ beglazing, zonnepanelen, dakisolatie, warmtepompen en het afkoppelen van regenwater. Het is onze ambitie om te werken aan energieneutrale gebouwen.”
 

Herbestemming scholen Venray

De gemeente Venray is al langere tijd bezig om plannen te ontwikkelen voor de leegstaande schoolgebouwen, in samenspraak met de dorpen en wijken. “Samen met de betrokken werkgroepen en stichtingen uit de dorpen onderzoeken we de mogelijkheden om deze scholen te verbouwen tot sociale huurappartementen voor senioren en starters.” 
 
Scholen zijn herinneringsplaatsen, vindt Loonen: “Wat kan er nu mooier zijn dan wonen in je oude school?” Doordat de huisvesting in deze scholen zich voor een belangrijk deel richt op senioren, ontstaat er ook een stukje doorstroming in de woningmarkt. De woningen die hierdoor namelijk vrijkomen, zijn geschikt voor starters of jonge gezinnen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids