Start nieuw soort Europese universiteit: European ENGAGED University

Zes hoger onderwijsinstellingen ondertekenen op woensdag 2 december 2020 een hoofdlijnenakkoord voor de European ENGAGED University. Dit consortium gaat onder leiding van de Hanzehogeschool Groningen een nieuw soort universiteit in Europa oprichten. Het belangrijkste doel hiervan is om studenten voor te bereiden op de toekomstige economie. Aan de European ENGAGED University studeren straks studenten af die innovatief en flexibel zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van regio's en Europa. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen.

De partners zijn allemaal universiteiten of instellingen die zeer betrokken zijn bij hun regio en die worden gedreven door maatschappelijke vraagstukken. Dit vormt de rode draad in al hun onderwijs en onderzoek. Deze betrokkenheid komt terug in de naam ‘engaged universiteit’. De zes kennisinstellingen bundelen met de European ENGAGED University hun krachten op internationaal niveau om meer van betekenis kunnen zijn voor regio’s in Europa.

Internationaal netwerk voor docenten en studenten

Zo bouwen de partners aan een aantrekkelijke online en fysieke omgeving om te studeren en te werken. Ze vormen een internationaal netwerk voor uitwisseling van studenten, docenten en personeel. Daarnaast worden gezamenlijk innovatieve lesmethoden en onderwijsprogramma’s ontwikkeld. Ook biedt het partnerschap goede kansen voor het snel ontwikkelen van onderzoeksprojecten van hoge kwaliteit in Europees verband. Door de nauwe samenwerking kunnen de instellingen bovendien veel van elkaar leren om zich verder te ontwikkelen als een engaged universiteit.

Duurzame toekomst

Met het initiatief voor de European ENGAGED University willen de Hanzehogeschool en partners bijdragen aan een duurzame toekomst en veerkrachtige economie. Alle betrokken instellingen werken nauw samen met verschillende belanghebbenden in hun regio zoals ondernemers, kleine en grotere bedrijven, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Partners

De partners zijn Hanze University of Applied Sciences Groningen (Nederland), Polytechnic Institute of Bragança (Portugal), Tampere University of Applied Sciences (Finland), Waterford Institute of Technology (Ierland), Bremen University of Applied Sciences (Duitsland) en Alexandru Ioan Cuza Universiteit van Iaşi (Roemenië).

Door: Nationale Onderwijsgids