Logo_bouwstenen_voor_sociaal_logo

Om de klimaatdoelen te halen moeten ook de verduurzaming van scholen en ander maatschappelijk vastgoed anders met elkaar organiseren. Dat is te lezen in bijdrage voor de (sectorale) routekaarten voor de gebouwde omgeving die Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, vandaag publiceert. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.

Meer integraal

Het energie- en klimaatbeleid is gebaseerd op akkoorden tussen het rijk en lokale overheden, maar de uitwerking van die akkoorden is volgens Bouwstenen te technisch, sectoraal en top down georganiseerd. De huidige aanpak sluit onvoldoende aan bij de praktijk bij scholen, gemeenten en andere maatschappelijk vastgoedeigenaren. Om echt stappen te kunnen zetten is een meer integrale aanpak, meer draagvlak, meer ruimte voor eigen invulling en een betere samenwerking tussen betrokkenen nodig.
 

Bijdrage aan besluitvorming

Bouwstenen is niet formeel gevraagd een bijdrage aan de routekaarten te leveren. Die vraag is wel gesteld aan 12 sub-sectoren in het maatschappelijk vastgoed, waaronder een aantal onderwijssectoren.