Normal_examen_multiple_choice_enquete_vragenlijst

In steden worden schooladviezen veel vaker naar boven bijgesteld dan op het platteland. Onderwijsminister Slob is bang voor een te grote invloed van de middelbare scholen en wil onderzoek naar de verschillen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Sinds drie jaar bepaalt het schooladvies naar welk niveau vervolgonderwijs een leerling gaat. Maar scholen moeten hun schooladvies heroverwegen wanneer de scores van de eindtoets hoger zijn dan het al eerder uitgebrachte schooladvies. Deze kan dan bijgesteld worden naar een hoger niveau.
 
Uit cijfers van het ministerie van onderwijs blijkt dat in niet-stedelijke gebieden het percentage heroverwegingen van het schooladvies ruim 40 procent is, en in sterk-stedelijke gebieden ruim een kwart. Maar bij de daadwerkelijke bijstellingen van het schooladvies is het precies andersom: minder dan 20 procent van de plattelandsleerlingen krijgt een hoger schooladvies, tegen bijna 40 procent van de stadse leerlingen.
 
Minister Slob wil onderzoek laten doen naar deze verschillen. Hij is bang “dat het aanbod van vo-scholen in een regio de schooladvisering beïnvloedt”. De verschillen kunnen een bedreiging vormen voor de kansengelijkheid, schrijft hij. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids