Proef met gratis kinderopvang voor alle ouders in Groningen

In Groningen kunnen alle kinderen van een half jaar en ouder gratis twee dagen per week naar de kinderopvang. Dit geldt voor een aantal arme wijken in de stad. De proef is bedoeld voor kinderen van alle ouders in de bewuste wijken. Daarbij maakt het niet uit of ouders wel of niet werken. Dat meldt de NOS. 

Maria Jongsma, oud-voorzitter van de Voedselbank Groningen en vroeger werkzaam in de kinderopvang en het onderwijs, is de initiatiefneemster van deze proef. Jongsma ergerde zich dit voorjaar aan het voornemen van het kabinet om kinderopvang gratis te maken voor werkende ouders. Ze benadrukt dat het heel belangrijk is dat alle kinderen naar de opvang kunnen.

Uitbreiding naar noordelijke stadswijken 

In de stad Groningen bestaat er al langer gratis opvang voor kinderen vanaf 2 jaar voor niet-werkende ouders. Dit wordt nu uitgebreid naar de noordelijke stadswijken. Op de basisschool beginnen kinderen die in armoede opgroeien al met een ontwikkelingsachterstand. Die achterstand is later moeilijk weer in te halen.

Niet voor de hele stad Groningen 

Gratis kinderopvang geldt nog niet voor de hele stad Groningen. Wethouder Carine Bloemhoff hoopt wel dat de kinderopvang landelijk een publieke basisvoorziening voor alle kinderen wordt.

Schaamte vanwege toeslagenaffaire 

De proef loopt tot en met het jaar 2025 en wordt betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De proef kost naar verwachting 3,2 miljoen euro. Of er veel interesse is voor de proef is niet bekend, maar volgens Bloemhoff brengen lang niet alle ouders hun kinderen naar de opvang als ze zelf thuis zijn. Ook voelt men schaamte vanwege de toeslagenaffaire. In de specifieke wijken worden er klassenassistenten ingezet in de groepen 1 en 2 om ouders over te halen mee te doen aan de proef.

Jongsma is pas tevreden als de gratis kinderopvang over een half jaar in geheel Groningen is doorgevoerd. Overigens is Groningen niet de enige gemeente in Nederland waar kinderen gratis naar de opvang kunnen. Op drie plekken in Zeeuws-Vlaanderen kan het ook al.

Gratis kinderopvang 

Het voornemen van het kabinet om kinderopvang dit jaar gratis te maken voor werkende ouders werd uitgesteld. Het is de bedoeling dat het plan vanaf 1 januari 2027 wordt ingevoerd. Als straks de vraag naar kinderopvang stijg, lukt het de sector niet om voldoende personeel te vinden. Dat maakte minister van Gennip in april van dit jaar bekend.  

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk