Normal_rss_entry-138943

De historische canon, een samenvatting van de vaderlandse geschiedenis die sinds 2009 geldt als leidraad voor het onderwijs, is nooit bedoeld geweest als een vaststaande lijst. Dat stelt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

De bewindsvrouw reageert daarmee op kritiek van CDA-leider Sybrand Buma. Die sprak zich afgelopen weekeinde uit tegen vermeende politieke bemoeienis met de canon. Van Engelshoven zou aandringen op meer aandacht voor met name vrouwen in het geschiedenisonderwijs.

De D66-minister erkent dat het niet aan de politiek is zich met de inhoud van de canon te bemoeien. Maar ze wijst Buma er wel op dat de commissie die de canon elf jaar geleden opstelde, daarbij het advies gaf die elke vijf jaar opnieuw te bekijken. "Onze geschiedenis is niet te veranderen, maar de manier waarop we kijken naar onze geschiedenis verandert wel.''

Als dat dan toch gebeurt, dan vindt Van Engelshoven het logisch dat een nieuwe commissie oog heeft voor "discussies en thema’s die nu spelen'', bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit. "We lopen in Nederland bepaald niet voorop op het gebied van vrouwenemancipatie'', aldus de minister. Daarom vindt ze meer zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen van belang.

Door: ANP