Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Op twee derde van de basisscholen hebben leerlingen een hoger schooladvies gekregen omdat ze hoger hadden gescoord op hun eindtoets. Bij de helft ging het om 1 of 2 leerlingen per klas, in 10 procent van de gevallen betrof het meer dan 5 leerlingen. De meeste bijstellingen werden gedaan op verzoek van de school. Dit melden Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en het Algemeen Dagblad.

Dit blijkt uit een peiling van de AVS onder 650 schoolleiders. Scholen zijn verplicht tot heroverweging van het schooladvies wanneer de toetsresultaten hoger uitvallen dan het schooladvies van de leerkracht. Ze zijn echter niet verplicht het advies ook daadwerkelijk aan te passen. Toch heeft twee derde van de basisscholen dit wel gedaan. Bij ruim de helft daarvan is een meervoudig advies omgezet naar een enkelvoudig advies, bij een derde was het juist andersom. Bij 15 procent van de scholen zijn verzoeken om bijstelling van het schooladvies niet gehonoreerd. Vrijwel altijd kwam dit verzoek van de ouders. Bij sommige scholen wordt het advies sowieso bijgesteld als de eindtoets hoger uitpakt, omdat dat is afgesproken.
 

Leidend schooladvies werkt

Vorig jaar kreeg bijna een kwart van de basisschoolleerlingen een hoger advies nadat ze hoger scoorden op de eindtoets. De Onderwijsinspectie vond dit toen te weinig. Volgens de AVS zijn de resultaten van dit jaar het bewijs dat het onderwijs op de goede weg zit door het schooladvies leidend te laten zijn in plaats van de toetsresultaten, zoals dit vóór 2016 het geval was. Ook ziet de vereniging de kansengelijkheid onder leerlingen toenemen, doordat leerlingen niet worden afgerekend op 1 toetsmoment. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs vindt dat de peiling van de AVS laat zien dat “veel schooladviezen van goede kwaliteit zijn en dat de eindtoets goed werkt voor de leerlingen waar net iets meer in zit''.
 
Het ministerie van onderwijs evalueert dit jaar de aanpassing, zodat de Tweede Kamer definitief kan besluiten of het schooladvies van de leerkrachten leidend blijft. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids