Normal_fryslan__friesland__vlag

Om ervoor te zorgen dat het Fries behouden blijft, moet er door de Friezen veel actie worden ondernomen. Op 75 procent van de basisscholen in de provincie wordt namelijk niet voldoende Friese les gegeven. Belangengroepen willen dat zelfs de Europese Unie in actie komt om de taal te behouden. Dat meldt EenVandaag.

In het primair onderwijs in de provincie Friesland staat Fries verplicht op het lesprogramma. Dat geldt voor ruim 400 scholen, maar aan die eis kan niet altijd worden voldaan. Leerkrachten die zelf geen volledig Friese achtergrond hebben, durven vaak geen Fries te spreken voor de klas, zegt een juf van een basisschool waar het lesgeven in het Fries geen problemen kent.

Er wordt nu een plan gemaakt voor een onderzoek naar Friese les op basisscholen. Het initiatief komt van gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Friesland. Uit dat onderzoek moet naar voren komen hoe het met het Friese onderwijs gesteld is. Poepjes zegt benieuwd te zijn naar de kwaliteit van de lessen en dat er, indien nodig, wordt ingegrepen.

Pier Bergsma van de FUEN, een organisatie voor Europese minderheden, startte afgelopen jaar een burgerinitiatief met als doel om in heel Europa één miljoen handtekeningen te verzamelen. Hij pleit voor een Europese bescherming en wetgeving. Inmiddels zijn er ruim 650.000 handtekeningen verzameld. Via deze actie hoopt hij dat de waarde van de diversiteit van talen onder de aandacht komt van Europese en nationale politici. De hoop is dat het aantal van één miljoen vóór april van dit jaar is bereikt.

Behalve het Fries kent Nederland een aantal andere regionale talen, zoals het Limburgs en het Nedersaksisch. Volgens Bergsma kunnen die talen alleen overleven als de taal wordt gebruikt door de sprekers en vervolgens wordt doorgegeven aan kinderen. Bovendien moeten de talen worden ondersteund door er les in te geven op school. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids