Normal_week_van_de_lentekriebels

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2018 is bekend. Binnen het thema Anders?! besteedt Rutgers aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Hoe geeft u seksuele vorming aan leerlingen met een beperking? 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het (speciaal) basisonderwijs en is van 19 tot en met 23 maart 2018. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek is een goede opstart om vaker aandacht te besteden aan dit thema. Elk jaar staat ook een thema centraal.

Waarom meedoen?

Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema's die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met het thema. Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden.  Kinderen ontdekken al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben.

Om scholen te stimuleren om les te gaan geven over relaties en seksualiteit organiseert Rutgers elk jaar samen met GGD'en de Week van de Lentekriebels. 

"Het is zeker belangrijk om op jonge leeftijd te starten met relationele en seksuele vorming", aldus Elsbeth Reitzema (Rutgers, kenniscentrum seksualiteit). "De seksuele ontwikkeling begint bij de geboorte. Kinderen ontdekken hun eigen lichaam en de verschillen tussen jongens en meisjes. Ze hebben vragen en recht op simpele, eerlijke antwoorden. Je ondersteunt kinderen bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Ze leren wat wel en niet toelaatbaar is, dat je geen druk mag uitoefenen op een ander, dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn en, heel belangrijk, luisteren naar hun ja/nee-gevoel."

Kriebels in je buik: digitale lesmethode

Tijdens de Week van de Lentekriebels kunnen scholen gebruik maken van de digitale lesmethode Kriebels in je buik voor het reguliere basisonderwijs. Kriebels in je buik is een lesmethode voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. De lessen sluiten aan bij de leefwereld en ontwikkelingsfasen van kinderen, zijn heel afwisselend met leuke interactieve werkvormen op het digibord en bieden ruimte voor gesprek. Je kunt de lessen aanpassen aan de wensen van je school of groep.

Digitale lesmethode Kriebels in je buik SO

In 2018 kunt u daarnaast ook gebruik maken van de nieuwe lesmethode Kriebels in je Buik SO, voor het speciaal onderwijs. De nieuwe methode sluit aan bij de leerlijn seksuele vorming voor het so zml. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar specifieke werkvormen geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs. De methode komt in 2018 op de markt.

Meer weten? 

    • Op www.seksuelevorming.nl/weekvandelentekriebels vindt u alle informatie over de Week en kunt u zich aanmelden.
    • Meer over Kriebels in je buik vindt u op www.kriebelsinjebuik.nl.
    • Algemene informatie over seksuele voorlichting vindt u op www.seksuelevorming.nl
    • Informatie over de Week van de Lentekriebels en Kriebels in je buik SO binnen het speciaal onderwijs is te vinden op www.seksuelevorming.nl/so. 

(Dit is een advertorial van Rutgers)