Normal_kaarsjes_dood_afscheid_bidden

De GGD gaat scholen en verenigingen ondersteunen in psychosociale hulpverlening na de vliegramp met MH17. Als bijvoorbeeld een leerling of clublid is omgekomen bij de ramp, kan de GGD hulp bieden bij nazorg aan klasgenootjes en teamleden. Dit meldt Trouw.

“We kunnen bijvoorbeeld eigen verpleegkundigen naar een school sturen”, zegt René Stumpel, directeur publieke gezondheidszorg van GGD Gooi- en Vechtstreek, “maar ook documentatiemappen uitdelen leerkrachten. In andere situaties kunnen we instellingen in contact brengen met maatschappelijk werk of slachtofferhulp”. De GGD kan ook meedenken als een school in het nieuwe schooljaar een herdenkingsdienst wil houden.

© Nationale Onderwijsgids