Meer samenwerking basisscholen en kinderopvang in Rutten

ALMERE - In Rutten gaan de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de basisscholen intensiever met elkaar samenwerken. Daarover bericht de website van Omroep Flevoland.

Eergisteren hebben de directeuren van de verschillende organisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Belangrijkste reden voor de nauwere samenwerking is de daling van het aantal leerlingen.

Eerder al zijn de openbare basisschool en de katholieke basisschool in Rutten gefuseerd. Voorlopig zullen de organisaties niet een gebouw delen.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres