Verkiezingsprogramma’s 2023: wat de partijen voor het onderwijs willen betekenen

Aanstaande woensdag (22 november 2023) is het tijd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar waar de verkiezingsprogramma’s drie jaar geleden voornamelijk in het teken stonden van de basisbeurs, hogere salarissen voor docenten en Artikel 23, zien we dit jaar ook een andere focus. Zo hebben we het over gezondere maaltijden in het basisonderwijs en de kinderopvang, afhankelijk van inkomen, weer gratis aanbieden. Ben jij benieuwd wat de verschillende politieke partijen voor het onderwijs willen betekenen, bijvoorbeeld omdat je affiniteit hebt met of werkzaam bent in een specifieke onderwijssector? Lees dan snel verder, want we hebben de agendapunten voor elke sector en docenten voor je op een rijtje gezet.

Verkiezingsprogramma kinderopvang

Dit jaar hebben veel politieke partijen de kinderopvang opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Afhankelijk van het inkomen van ouders zou de kinderopvang bijvoorbeeld goedkoper of zelfs geheel gratis moeten worden aangeboden. Het volledige verkiezingsprogramma kinderopvang met de standpunten van alle partijen, lees je via de link.

Verkiezingsprogramma basisonderwijs

Meer aandacht voor de basisvaardigheden van leerlingen in het primair onderwijs en gratis, gezondere maaltijden voor leerlingen op de basisschool: dat zijn twee standpunten die in veel van de verkiezingsagenda's van de politiek centraal staan. Wat de politieke partijen precies willen binnen het basisonderwijs, lees je in verkiezingsprogramma’s basisonderwijs.

Verkiezingsprogramma speciaal onderwijs

De toename van het aantal leerlingen dat deelneemt aan het speciaal onderwijs is dit jaar een pijnpunt dat naar voren wordt gehaald in de agenda. Ook de problemen met het leerlingenvervoer worden besproken. Wil je weten wat de verschillende politieke partijen willen betekenen voor het speciaal onderwijs? Lees dan nu het verkiezingsprogramma van politieke partijen over het speciaal onderwijs.

Verkiezingsprogramma voortgezet onderwijs

De impact van corona op het voortgezet onderwijs is ook dit jaar weer een programmapunt van de politieke partijen. Daarnaast uiten de verschillende partijen hun visie op het mobieltjesverbod in het klaslokaal en het aanbieden van gratis schoolmaaltijden. Benieuwd welke politieke partij qua verkiezingsprogramma voortgezet onderwijs het beste past bij jou? Bekijk dan ons overzicht via de link.

Verkiezingsprogramma mbo

Net als bij het basisonderwijs vinden politieke partijen dit jaar dat de basisvaardigheden van mbo’ers bevorderd dienen te worden. Daarnaast laten partijen hun mening over de herwaardering van mbo-studenten in de samenleving horen. Wil jij weten wat de politieke partijen willen gaan doen voor het mbo en haar studenten? Bekijk ons verkiezingsprogramma mbo overzicht.

Verkiezingsprogramma hbo

Ook in 2023 kwam het hbo meerdere malen ter sprake, waardoor politieke partijen zich dit jaar in hun verkiezingsagenda hier helder over uitlaten. Ze hebben het onder meer over het bindend studieadvies (bsa), de implementatie van de basisbeurs, het tekort aan studentenhuisvesting en de renteverhoging van de studielening. Benieuwd hoe partijen zich uiten over deze onderwerpen? Lees dan nu het verkiezingsprogramma hbo.

Verkiezingsprogramma universiteit

In vergelijking met het mbo en hbo kwam de universiteit dit jaar minder aan bod dan andere jaren. Dit betekent echter niet dat het universitair onderwijs is weggelaten uit de agenda van de partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Zo benoemen zij de vrije toegankelijkheid en beschikbaarheid van het universitaire onderwijs en de mogelijkheid tot bescherming van de wetenschappelijke kennis door financiële ondersteuning. Welke punten de partijen precies belangrijk vinden, lees je in het verkiezingsprogramma universiteit op de website.

Verkiezingsprogramma docenten

Dit jaar willen politieke partijen in de Tweede Kamerverkiezingen zich duidelijker uiten over de beloftes richting docenten. Zo wordt politieke neutraliteit verwacht door partijen, maar dient er ook wat gedaan te worden aan de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs. Ben jij actief als leraar en wil je weten wat politieke partijen willen betekenen voor docenten? Dat vind je nu gemakkelijk in ons overzichtelijke verkiezingsprogramma docenten.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer