Gratis studieboeken basisvaardigheden voor mbo-studenten tot 18 jaar

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven straks niets meer te betalen voor hun studieboeken Nederlandse taal, rekenen en burgerschap. Dat heeft de Tweede Kamer, op initiatief van D66-Kamerlid Kiki Hage, besloten. Dat meldt MBO Today.

Voor mbo-studenten tot 18 jaar zouden de schoolboeken gratis moeten zijn, want voor jongeren op het voortgezet onderwijs zijn alle schoolboeken gratis. Het is niet eerlijk dat leeftijdsgenoten die op het mbo zitten wel moeten betalen voor de schoolboeken die nodig zijn. 

Motie 

De vier coalitiepartijen hebben daarom een motie ingediend. In die motie vragen ze de Kamer om de leermiddelen voor Nederlandse taal, rekenen en burgerschap voor jongeren op het mbo gratis te maken. Dan kan het gaan om boeken en licenties. 

Toegankelijkheid mbo vergroten 

Onderwijsminister Dijkgraaf bleek geen bezwaren te hebben tegen de motie. Hij vond het een mooi initiatief dat de toegankelijkheid van het mbo kan vergroten. En daarbij verlaagt het ook de financiële drempels voor studenten bij het kiezen van een opleiding. 145 Kamerleden steunden de motie, de enige fractie die tegenstemde was Forum voor Democratie. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk