Versoepeling hoger onderwijs is positief nieuws voor studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het "heel positief" dat het kabinet volgens Haagse bronnen aanstuurt op heropening van het hoger onderwijs en het mbo. "Als het klopt, zijn alle studenten heel blij met dit nieuws", reageert voorzitter Ama Boahene. "Dan kunnen studenten een korte, maar slechte periode afsluiten, waarin ze weer veel thuis op hun kamers zaten en weinig contact konden hebben met docenten en medestudenten."

De lockdown van de afgelopen weken, die ook het onderwijs weer trof, was voor veel studenten een "harde klap", zegt Boahene. "Zeker omdat het lange tijd heel goed ging in het hoger onderwijs." De LSVb denkt dat heropening qua coronarisico's "veilig en verantwoord" is.

Beschermde mondkapjes 

De studentenvakbond kan zich ook vinden in het pleidooi van het Outbreak Management Team (OMT) om beter beschermende mondkapjes te gebruiken, maar daarbij moet volgens Boahene "wel rekening worden gehouden met de financiële positie van studenten". Ze oppert om de betere type 2-mondneusmaskers die het OMT voorstaat gratis beschikbaar te stellen aan studenten, net zoals al langere tijd gebeurt met zelftesten. Studenten kunnen die online aanvragen en krijgen ze dan thuisgestuurd. "Dat werkt prima."

Voorwaarden onbekend 

Koepelorganisaties van de universiteiten en hogescholen wilden donderdag niet direct reageren op de berichten, omdat nog niet precies duidelijk is onder welke voorwaarden de instellingen weer fysiek open mogen.

Heropening 

De hele sector pleitte eerder deze week nog voor heropening. Fysiek onderwijs is volgens de instellingen "van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten".

Door: ANP