Aandacht voor veiligheid van LHBT-studenten met ‘Begrenzen en uitnodigen’

De meerderheid van de studenten in het mbo voelt zich veilig. Maar uit onderzoek blijkt dat LHBTI-studenten vaker dan medestudenten te maken hebben met onder meer discriminatie, pesten en geweld. Het project ‘Begrenzen en uitnodigen’ heeft tot doel het creëren van een veilige sfeer en een positieve norm rondom gender- en seksuele diversiteit in het mbo. Dit project combineert een theatervoorstelling voor studenten met een training voor docenten. ‘Begrenzen & Uitnodigen’ is een samenwerking van COC Nederland, Stichting School & Veiligheid en Theater AanZ, en is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Het project is recentelijk geëvalueerd. Dit meldt het Ministerie van OCW.

De acceptatie en herkenning van gender- en seksuele diversiteit zijn onderdeel van de burgerschapsopdracht. Het hoort onder meer bij de voorbereiding van studenten op een diverse beroepspraktijk. Uit onderzoek blijkt dat inleving in de situatie van een ander een krachtig middel is om vooroordelen te verminderen. Bijvoorbeeld door een spreker in de klas, een film of een theaterstuk. De voorstelling LEEF! schetst een indringend portret van drie jongeren die op zoek zijn naar erkenning, verbinding en de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. Movisie deed onderzoek bij meerdere voorstellingen van LEEF! en constateerde dat de meeste studenten mee gingen leven met de karakters en begripvol reageerden. De onderzoekers stellen dat een dergelijke theatervoorstelling aan te raden is.

De rol van docenten

De docententraining bestaat uit een speciale editie van de training ‘Dialoog onder Druk’ van Stichting School & Veiligheid. De training heeft tot doel het toerusten van docenten voor respectvol omgaan met gender- en seksuele diversiteit en dit respectvolle gedrag ook te stimuleren bij studenten. Docenten leren onder meer hoe hierover met studenten in gesprek te gaan.

De meeste docenten in het onderzoek waren erg positief over de training. De methodiek van enerzijds begrenzen van discriminerende opmerkingen en anderzijds studenten uitnodigen voor een gesprek, sloot goed aan bij hun denk- en werkwijze.

Wil je hier als school ook mee aan de slag?

Meer informatie over het project ‘Begrenzen & Uitnodigen’ vind je hier:

Door: Nationale Onderwijsgids