Week 10: mogelijk compensatie voor stint, Slob onder vuur maar niet vervolgd

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Maandag: Mogelijk vergoeding voor kinderopvang na stint-uitspraak rechter

Een Groningse rechter heeft geoordeeld dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) opnieuw moet kijken naar haar besluit om de stint definitief van de weg te halen. Dit besluit nam de minister nadat in 2018 vier kinderen om het leven kwamen door een ongeval met een stint in Oss. De kinderopvangorganisaties hebben veel kosten gemaakt doordat de stint van de weg is gehaald, omdat ze onder meer vervangend vervoer moesten regelen. Daarom heeft de rechter de minister opgedragen om bij een nieuw te nemen besluit “nadrukkelijk mee te nemen dat compensatie van eisers aan de orde is.”

Dinsdag: Inspectie uit zorgen over toename seksueel wangedrag door schoolpersoneel

In het schooljaar 2019/2020 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 180 meldingen ontvangen over seksuele intimidatie en 92 meldingen over seksueel misbruik. De inspectie vindt het zorgelijk dat een steeds groter deel van deze meldingen gaan over onderwijzend personeel richting minderjarige leerlingen en studenten: in 69 procent van het aantal meldingen van seksueel misbruik is de dader een ‘met taken belast’ persoon (leraren, ondersteunend personeel etc.).

Woensdag: Ouders laten kind vaak liever 10 dagen in quarantaine dan te laten testen

Bij een coronabesmetting in de klas kiezen veel ouders er niet voor om hun kinderen na een quarantaine van vijf dagen een coronatest te laten doen. In plaats daarvan kiezen zij voor de andere optie: een quarantaine van tien dagen en geen coronatest. Volgens de Rotterdamse scholenkoepel Boor maken deze lange quarantaineperiodes lesgeven lastig. In Rotterdam hebben tientallen basisscholen sinds de heropening al met corona-uitbraken te maken gehad.

Donderdag: Geen versoepelingen examens vso: leerlingen, ouders en Kamer boos op Slob

Het besluit van minister Slob (Onderwijs) om eindexamenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dit jaar niet te ontzien heeft tot woede geleid onder leerlingen, ouders en Tweede Kamerleden. Voor eindexamenleerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn er namelijk wel versoepelingen geregeld: een extra herkansing en de mogelijkheid om een onvoldoende weg te strepen. Volgens Slob zouden versoepelingen in het vso onuitvoerbaar zijn. Leerlingen zijn niet te spreken over het besluit: “Hij is onderwijsminister, maar wil niet werken voor het vso en laat de leerlingen in de kou staan.”

Vrijdag: Slob niet vervolgd om uitspraak afkeuren homoseksuele levenswijze

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om minister Slob (Onderwijs) niet te vervolgen voor een uitspraak die hij in november in de Tweede Kamer deed. Tijdens een debat zei de minister toen dat scholen ouders een verklaring mogen laten ondertekenen waarin staat dat ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Hierbij zij hij wel dat dit in de praktijk niet mag leiden tot discriminatie. Het OM acht de uitspraken niet strafbaar, en Slob geniet bovendien parlementaire immuniteit.

Door: Nationale Onderwijsgids