MBO Raad wil scholen aan het stuur bij aanpak jeugdwerkloosheid

De MBO Raad roept de Tweede Kamer op om de middelen die het kabinet uittrekt om onder meer de door de coronacrisis snel oplopende jeugdwerkloosheid aan te pakken, direct ter beschikking te stellen aan de mbo-scholen. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “De mbo-sector deelt de urgentie die het kabinet ziet om mbo-opgeleiden die gaan afstuderen of net afgestudeerd zijn en door de crisis kwetsbaar zijn op de huidige arbeidsmarkt snel te helpen.” Dit meldt de MBO Raad.

Het kabinet vraagt van de mbo-scholen in de uitwerking van de aanpak van jeugdwerkloosheid maatwerk: bijvoorbeeld begeleidingsgesprekken in het laatste jaar mbo-opleiding en nazorg, en ondersteuning naar werk voor onder meer net gediplomeerde mbo’ers. Tekin: “Vanzelfsprekend zullen de scholen daarvoor nauw samenwerken met het regionale bedrijfsleven, gemeenten en UWV in de arbeidsmarktregio. Maar snel resultaat is uitgesloten als teveel kostbare tijd verloren gaat door complexe regelingen en vooral heel veel overleg.” 
 
De voorzitter dringt dan ook namens de scholen aan op voortvarende actie. “De politiek verwacht (terecht) dat de mbo-sector de handschoen oppakt: zet de scholen dan ook zelf aan het stuur, zodat zij studenten op en net van school die dat nodig hebben snelle en laagdrempelige hulp kunnen bieden.” Om effectief te kunnen zijn moeten scholen nu al extra personeel werven om de beoogde maatwerktrajecten te starten. Dat is een uitdagende klus.
 
Door: Nationale Onderwijsgids