Essay Nederlands Jeugdinstituut: betrek jongeren bij het coronabeleid

Een derde van onze bevolking bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Toch zijn zij slecht vertegenwoordigd bij het formuleren van de maatregelen tegen het coronavirus. In het essay 'Jeugd aan het roer' wordt daarom gepleit voor het betrekken van kinderen en jongeren bij het bedenken van nieuwe coronamaatregelen. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Medisch gezien zijn kinderen en jongeren minder kwetsbaar voor COVID-19, maar de coronamaatregelen hebben hen hard geraakt. Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut en Arne Popma van Amsterdam UMC en de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie pleiten in het essay 'Jeugd aan het roer' om ook kinderen, jongeren en jongvolwassenen te betrekken bij het bedenken van nieuwe maatregelen, zodat die aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling.
 
Basisschoolleerlingen verspreiden het coronavirus nauwelijks, maar jongeren spelen wel een centrale rol in de verspreiding. Des te belangrijker is het daarom om samen met hen passende oplossingen te realiseren voor de bescherming van henzelf én anderen, zeggen de initiatiefnemers. Dit kan bijvoorbeeld door een jongerenraad, een jongerenkabinet en jongeren betrekken bij de persconferenties om maatregelen aan leeftijdsgenoten toe te lichten. 
 
Van de Maat en Popma zullen zich hier de komende tijd in het wekelijks overleg van de Corona Jeugd-werkgroep bij de ministeries van VWS, OCW en JenV sterk voor blijven maken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids