Normal_bridge-cargo-coast-cranes-70419

Het Rijk en de regio Kop van Noord-Holland willen de kwaliteit van leren, werken en leven in de Kop verbeteren. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit meldt de provincie Noord-Holland. 

De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland richt zich op de versterking van kennis en talent, maritieme innovatie en het benutten van kansen van de waterstofeconomie. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat regio van start met de uitvoering.

Krimp (beroeps)bevolking

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio om uit te werken tot een Regio Deal. Er waren in totaal veertien voorstellen ingediend. De Kop van Noord-Holland is op een aantal punten kwetsbaar, waaronder door verwachte krimp van de (beroeps)bevolking. En ook door een eenzijdige economie die zich vooral richt op de publieke sector, maritieme bedrijvigheid en toerisme. Bovendien kent de regio een grote opgave op het gebied van de (toekomstige) energievoorziening.

Investeren in opleidingsmogelijkheden

De komende jaren wordt er meer geïnvesteerd in opleidingsmogelijkheden, maritieme innovatie en waterstofeconomie. Rijk en regio willen hiermee mensen stimuleren om in de technische en maritieme sector in de regio aan de slag te gaan. En hier een opleiding voor te volgen. Er wordt ook geïnvesteerd in innovaties, zoals de ontwikkeling van maritieme drones.

Kiezen voor de martieme sector

“We willen dat meer mensen kiezen voor vooral de technische en maritieme sector. Daar is grote vraag naar in de regio. Om dat te bereiken investeren we in kennis, waterstofeconomie, werkgelegenheid en innovaties. Zo bouwen we verder aan een toekomstbestendige regio waar mensen graag willen leren, werken en wonen”, zegt wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder.

Door: Nationale Onderwijsgids