Drankmisbruik

BOVENKARSPEL - De regio's Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland gaan samenwerken om het alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren in deze gemeenten nog intensiever aan te pakken. 

De manier waarop dit zal gaan gebeuren wordt door GGD Holland Noord en het Programmabureau Integrale Veiligheid van Politie Noord-Holland Noord worden ingevuld. Het programma zal zich richten op preventie en repressie in de drie regio's en is een voortzetting op eerdere projectresultaten. Hier zal op door worden gegaan onder de noemers 'In control of alcohol' en 'In control of drugs'. 

Voorbeelden van de aanpak zijn theatervoorstellingen voor leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs en hun ouders en elektronische lesmethoden over alcohol en drugs op mbo-scholen. Via zogenaamde mysterie-guest-onderzoeken zal worden gekeken of de alcoholgrens van 16 jaar wordt nageleefd. Ook zullen sociale media worden ingezet in de campagnes.

Door de eerdere projecten, zoals 'Westfrisse Jeugd' en 'Helder in de Kop', wisten de gemeenten vanaf 2007 al goede resultaten te boeken. Aanleiding voor deze aanpak was het grote aantal jongeren dat op steeds vroegere leeftijd alcohol begon te drinken. 

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem