Aanvraag subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s mogelijk
Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Dit meldt Rijksoverheid.
De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor 244 miljoen euro vrij.
 
De programma’s zijn bedoeld voor kinderen, leerlingen en studenten die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging te kunnen inhalen. Het gaat om achterstanden en vertragingen als gevolg van de sluiting van scholen of instellingen door het coronavirus. Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.
 
Het besluit om een subsidieaanvraag in te dienen ligt bij de scholen en instellingen. Scholen en instellingen zijn dus niet verplicht om een aanvullend onderwijsaanbod te ontwikkelen. Daarnaast hoeven scholen en instellingen het aanvullende onderwijs ook niet zelf te organiseren. Zij mogen de hulp van een andere organisatie inroepen. Dat kan bijvoorbeeld de gemeente zijn.
 
Leerlingen of studenten zijn niet verplicht om van het aanbod gebruik te maken. Leraren zijn niet verplicht een dergelijk programma buiten de reguliere schooltijden te verzorgen.
 

Door: Nationale Onderwijsgids