Tien keer leven lang ontwikkelen in 'De kracht van praktijkleren in het mbo'

Gisteren werd de position paper ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’ overhandigd aan ministers Van Engelshoven van Onderwijs en Koolmees van Werkgelegenheid. Hierin staan 10 voorstellen over een leven lang ontwikkelen in het mbo voor werkenden en werkzoekenden. Dit meldt SBB. 

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zien kansen op het gebied van een leven lang ontwikkelen in het mbo, zodat werkenden en werkzoekenden een goede positie houden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De tien praktische, realistische en effectieve voorstellen die dat mogelijk maken zijn gebundeld in een position paper. 
 

Nieuwe doelgroepen

Mbo’ers nemen minder deel aan om- en bijscholing dan hogeropgeleiden. Daar liggen kansen voor een leven lang ontwikkelen in het mbo. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven, verenigd in SBB, willen deze kansen verzilveren door de kracht van het praktijkleren voor nieuwe doelgroepen. Ruim een miljoen mensen die tot de beroepsbevolking behoren is niet aan het werk, maar liefst een kwart van de mensen met een WW-uitkering heeft geen startkwalificatie, en hetzelfde geldt voor de helft van de mensen in de bijstand. Deze mensen zijn hard nodig op de arbeidsmarkt.
 

Helft leerbedrijven open voor zij-instromers

De SBB wil de bijna 250.000 erkende leerbedrijven inzetten voor het aanbieden van praktijkleren aan volwassenen. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) maakt, dankzij het behoud van werk en inkomen, om- en bijscholing bereikbaar voor volwassen werkenden en werkzoekenden. Onderzoek van SBB toont aan dat ruim 50 procent van deze bedrijven daadwerkelijk openstaat voor het opleiden van zij-instromers.
 
Lees hier de samenvatting van de voorstellen of download de volledige position paper. Bekijk hier het bijbehorende filmpje.
 
Door: Nationale Onderwijsgids