Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Werkzaam in het mbo en last van knellende of onduidelijke regels bij het maken van goed en innovatief onderwijs? Hiervoor kun je terecht bij de MBO Brigade.

De MBO Brigade helpt scholen, onderwijsteams en docenten bij het vinden en maken van ruimte in de regels. Hierbij zoekt de Brigade samen naar passende ruimte in de regels en neemt het initiatief voor het wegnemen van belemmerende regels. Ook brengt de MBO Brigade scholen/docenten in contact met andere scholen en onderwijsteams die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn om kennis en ervaring te kunnen delen. Tenslotte geeft de Brigade informatie en voorlichting over wet- en regelgeving.
 
De MBO Brigade gaat vraaggestuurd te werk. Afhankelijk van de vraag bekijkt een kernteam aan welke expertise behoefte is en hoe de brigade kan ondersteunen. De MBO Brigade bestaat uit een flexibele groep van experts van docenten, teamleiders, schoolbestuurders, medewerkers van het ministerie van onderwijs en de MBO Raad. 
 

Inspiratiesessie Ontregelen binnen de school

Op 27 november vindt op het Drenthe College in Meppel een inspiratiesessie rondom ontregelen binnen de school plaats. Anke Koning, verandermanager van het Drenthe College, wil graag vanuit haar ervaring meedenken over knelpunten uit de praktijk rondom ontregelen binnen de school.
 
De MBO Brigade is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van onderwijs en de MBO Raad en wordt ondersteund door het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: onderwijsenexaminering.nl/mbo-brigade