Normal_lachgas_patroon_patronen_cartridge_slagroom__vermelden_foto_greenzeb__cc_by-sa_3.0__

Het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede stelt de Gemeenteraad voor de verkoop en het gebruik van lachgas aan banden te leggen. Daarmee komt het College tegemoet aan een motie die in mei door de Raad werd aangenomen. In de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) wordt een verbod opgenomen voor de verkoop en/of het gebruik van lachgas in de openbare ruimte, in voor publiek toegankelijke gebouwen en tijdens evenementen. De gemeenteraad beslist in september over het voorstel. Dit meldt gemeente Enschede.

"De afgelopen dagen is in de media veel aandacht besteed aan de effecten die het gebruik van lachgas op de gezondheid kan hebben. Ik ben blij dat het verzoek van de Gemeenteraad om te onderzoeken op welke manier we de verkoop en het gebruik van lachgas kunnen beperken, de komende maand al tot besluitvorming kan leiden.”
 
Naast de risico’s voor de gezondheid maakt het voorstel ook melding van de effecten die het gebruik van lachgas kan hebben op de openbare orde en veiligheid. Eerder maakte de politie bekend dat de combinatie lachgas en alcohol-of drugsgebruik in het uitgaansleven kan leiden tot agressie en onvoorspelbaar gedrag. In het voorstel aan de Raad geeft het College aan dat er geen sprake kan zijn van een algemeen, voor de hele gemeente geldend verbod. Het verbod op de verkoop en het gebruik richt zich op de gebieden en evenementen waar het voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid noodzakelijk is. Een overtreding kan worden gestraft met een hechtenis van maximaal drie maanden of een geldboete die kan oplopen tot € 4.150,-.
 
Door: Nationale Onderwijsgids